1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
27.03.2018 10:28:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
27.03.2018 10:27:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
27.03.2018 10:24:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 14 marca 2018 r. Dotyczy nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pn. "Budowa budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce".
27.03.2018 10:23:41 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 2. Zapytanie ofertowe z dnia 14 marca 2018 r. Dotyczy nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pn. "Budowa budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce".
26.03.2018 10:29:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/311/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
26.03.2018 10:28:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/311/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
26.03.2018 10:22:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/310/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
26.03.2018 10:20:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/310/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
26.03.2018 10:12:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/299/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
26.03.2018 10:11:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/299/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
26.03.2018 09:54:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLII/298/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
26.03.2018 09:52:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLII/298/2018 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
21.03.2018 08:34:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
21.03.2018 08:34:26 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
21.03.2018 08:32:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
21.03.2018 08:32:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.03.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
19.03.2018 12:24:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 12:24:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 12:21:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 12:18:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 12:13:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 12:07:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 12:03:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 12:01:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 11:35:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 11:35:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty w 2018 r. w kwocie 934 074,00 zł, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w 2018 r. w kwocie 4 065 926,00 zł”.
19.03.2018 11:33:34 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanych do spłaty z 2018 r. w kwocie 934 074,00 z
19.03.2018 11:33:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
19.03.2018 11:32:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
19.03.2018 11:31:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
19.03.2018 10:00:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 19 marca 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.
19.03.2018 09:55:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 19 marca 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.
19.03.2018 09:55:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 19 marca 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.
16.03.2018 14:54:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15.03.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.01.2018). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki od km 2+750,00 do km 3+690,00.
16.03.2018 14:54:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15.03.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.01.2018). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki od km 2+750,00 do km 3+690,00.
16.03.2018 14:03:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
16.03.2018 08:41:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2018.
16.03.2018 08:41:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2018.
15.03.2018 14:01:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 14 marca 2018 r. Dotyczy nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pn. "Budowa budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce".
15.03.2018 14:00:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zapytanie ofertowe z dnia 14 marca 2018 r. Dotyczy nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pn. "Budowa budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce".
15.03.2018 13:59:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Zapytanie ofertowe z dnia 14 marca 2018 r. Dotyczy nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pn. "Budowa budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce".
14.03.2018 12:03:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.03.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
14.03.2018 12:02:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.03.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
14.03.2018 08:56:05 Marta Ciak Edytowano artykuł Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2018 roku.
14.03.2018 08:52:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lutego 2018 roku.
14.03.2018 08:51:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 09 lutego 2018 roku.
14.03.2018 08:51:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lutego 2018 roku.
14.03.2018 08:50:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 09 lutego 2018 roku.
14.03.2018 08:48:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 28/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2018 roku.
14.03.2018 08:48:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 28/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2018 roku.