1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
23.02.2018 11:11:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 11:08:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 10:58:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 10:57:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
23.02.2018 09:39:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2018 roku.
23.02.2018 09:36:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2018 roku.
20.02.2018 14:48:48 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
20.02.2018 14:48:18 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
20.02.2018 14:47:52 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
20.02.2018 14:43:56 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
20.02.2018 14:42:37 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
20.02.2018 14:42:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
20.02.2018 11:35:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15.02.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.6.2017). Dotyczy postępowania o ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Czarnia oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
20.02.2018 11:34:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15.02.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6821.8.6.2017). Dotyczy postępowania o ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Czarnia oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
16.02.2018 08:03:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2018 roku.
16.02.2018 08:03:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 stycznia 2018 roku.
16.02.2018 08:00:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLI/2017 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2017r. roku.
16.02.2018 07:59:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XLI/2017 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2017r. roku.
15.02.2018 07:24:37 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
15.02.2018 07:24:14 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
14.02.2018 19:13:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
14.02.2018 19:13:31 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
14.02.2018 18:47:26 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem”
14.02.2018 08:48:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.
14.02.2018 08:48:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.
13.02.2018 14:44:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
13.02.2018 14:44:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2018). Dotyczy budowy sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1116/1, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/2, 1511, położonych w obrębie ewidencyjnym Dylewo, gmina Kadzidło.
13.02.2018 09:29:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
13.02.2018 09:29:16 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
12.02.2018 14:17:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
12.02.2018 14:16:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2018). Dotyczy budowy kablowych linii energetycznych SN-15kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 432, 441, 1495, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
12.02.2018 12:33:27 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
09.02.2018 14:44:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:42:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:33:32 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:32:34 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:27:35 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:24:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:19:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:19:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:18:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:16:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:15:56 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:15:47 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:05:52 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
09.02.2018 14:03:14 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
08.02.2018 22:25:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 302/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
08.02.2018 22:25:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 302/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
08.02.2018 22:19:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 301/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
08.02.2018 22:19:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 301/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.