1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
27.04.2017 22:31:31 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
27.04.2017 22:30:42 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”
24.04.2017 12:39:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 7+750,00 do km 10+485,00.
24.04.2017 12:39:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 7+750,00 do km 10+485,00.
24.04.2017 12:35:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
24.04.2017 12:33:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
24.04.2017 12:24:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 11+390,00 do km 12+500,00.
24.04.2017 12:23:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2017). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo od km 11+390,00 do km 12+500,00.
24.04.2017 12:05:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2017 r. Dotyczy świadczenia usług audytu wewnętrznego.
24.04.2017 11:22:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
24.04.2017 11:22:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 24 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
24.04.2017 11:21:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 24 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
20.04.2017 10:53:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2017). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 (II nabór).
20.04.2017 10:52:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2017). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 (II nabór).
20.04.2017 10:52:35 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opinio
20.04.2017 10:52:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
20.04.2017 10:51:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
19.04.2017 13:25:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.168.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
19.04.2017 13:24:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.168.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
19.04.2017 12:53:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2017 roku (II nabór).
19.04.2017 12:52:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2017 roku (II nabór).
18.04.2017 13:31:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2017 r. Dotyczy świadczenia usług audytu wewnętrznego.
18.04.2017 13:31:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2017 r. Dotyczy świadczenia usług audytu wewnętrznego.
18.04.2017 13:30:40 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 1. Zapytanie ofertowe z dnia 18 kwietnia 2017 r. Dotyczy świadczenie usług audytu wewnętrznego. z kategorii Zapytania ofertowe - rok 2017
18.04.2017 13:29:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
18.04.2017 13:28:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.04.2017 13:20:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
18.04.2017 13:19:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.04.2017 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
14.04.2017 13:01:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 13 marca 2017 roku.
14.04.2017 13:00:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 13 marca 2017 roku.
14.04.2017 12:58:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 15/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 1 lutego 2017 roku.
14.04.2017 12:58:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 15/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 1 lutego 2017 roku.
14.04.2017 12:56:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 roku.
14.04.2017 12:56:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 roku.
14.04.2017 12:55:46 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 roku. z kategorii Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia
14.04.2017 12:55:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
14.04.2017 12:52:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 28 listopada 2016 roku.
14.04.2017 12:52:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 28 listopada 2016 roku.
14.04.2017 12:49:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 roku.
14.04.2017 12:49:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 roku.
14.04.2017 12:47:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2016 roku.
14.04.2017 12:46:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2016 roku.
14.04.2017 12:18:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 lutego 2017 roku.
14.04.2017 12:18:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 lutego 2017 roku.
14.04.2017 12:15:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXX/2017 z XXX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 lutego 2017 roku.
14.04.2017 12:15:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XXX/2017 z XXX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 lutego 2017 roku.
14.04.2017 12:12:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXIX/2016 z XXIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku.
14.04.2017 12:12:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XXIX/2016 z XXIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku.
14.04.2017 12:07:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXVIII/2016 z XXVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 roku.
14.04.2017 12:06:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XXVIII/2016 z XXVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 roku.