1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
08.02.2018 21:48:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 295/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.01.2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
08.02.2018 21:48:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 295/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.01.2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
08.02.2018 21:41:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 294/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
08.02.2018 21:40:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 294/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
08.02.2018 21:37:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 293/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
08.02.2018 21:36:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 293/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
08.02.2018 21:33:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 292/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
08.02.2018 21:33:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 292/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
08.02.2018 14:03:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2018 roku.
08.02.2018 14:00:55 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2018 roku.
08.02.2018 13:57:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2018 roku.
08.02.2018 13:54:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2018 roku.
08.02.2018 12:58:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2017). Dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr OST5510B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wach, gmina Kadzidło.
08.02.2018 12:57:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2017). Dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr OST5510B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wach, gmina Kadzidło.
08.02.2018 12:47:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
08.02.2018 12:47:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07.02.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
07.02.2018 22:34:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 291/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:34:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 291/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:30:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 290/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:30:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 290/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:23:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 289/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:22:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 289/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:18:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 288/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:18:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 288/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:05:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 287/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:04:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 287/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:01:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 286/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 22:01:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 286/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 21:57:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 285/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 21:57:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 285/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 21:54:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 284/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 21:54:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 284/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 21:50:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 283/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 21:50:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 283/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2018 21:43:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 282/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
07.02.2018 21:42:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 282/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
07.02.2018 21:38:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 222/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.04.2017 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kadzidło przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego".
07.02.2018 13:33:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
07.02.2018 13:30:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
06.02.2018 21:08:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 281/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
06.02.2018 21:07:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 281/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
06.02.2018 21:04:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 280/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
06.02.2018 21:04:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 280/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
06.02.2018 21:00:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 279/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy KADZIDŁO z dnia 22 grudnia 2011 roku.
06.02.2018 20:59:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 279/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy KADZIDŁO z dnia 22 grudnia 2011 roku.
06.02.2018 19:26:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018.
06.02.2018 14:38:45 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:37:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:36:49 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
06.02.2018 14:31:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”