1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
31.01.2018 22:28:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
31.01.2018 22:24:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/293/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2018 rok.
31.01.2018 22:24:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/293/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2018 rok.
31.01.2018 22:20:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/292/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2018 rok.
31.01.2018 22:20:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/292/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2018 rok.
31.01.2018 21:52:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/291/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2023.
31.01.2018 21:51:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/291/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2023.
31.01.2018 21:46:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/290/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020.
31.01.2018 21:46:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/290/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020.
31.01.2018 21:41:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/289/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Kadzidło.
31.01.2018 21:41:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/289/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Kadzidło.
31.01.2018 21:32:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/288/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
31.01.2018 21:32:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/288/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
31.01.2018 21:31:19 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł UCHWAŁA NR XLI/288/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez
31.01.2018 21:28:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
31.01.2018 21:27:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
31.01.2018 21:17:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
31.01.2018 21:16:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
31.01.2018 21:09:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/286/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
31.01.2018 21:09:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/286/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
31.01.2018 14:53:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zapytanie ofertowe z dnia 15 stycznia 2018 r. Dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę siłowni plenerowych ze strefą relaksu w miejscowości Wach, Brzozówka, Jeglijowiec, Chudek.
31.01.2018 14:52:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Zapytanie ofertowe z dnia 15 stycznia 2018 r. Dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę siłowni plenerowych ze strefą relaksu w miejscowości Wach, Brzozówka, Jeglijowiec, Chudek.
31.01.2018 14:52:03 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 1. Zapytanie ofertowe z dnia 15 stycznia 2018 r. Dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę siłowni plenerowych ze strefą rekalsu w miejscowości Wach, Brzozówka, Jeglijowiec, Chudek. z kategorii Zapytania ofertowe - rok 2
31.01.2018 14:50:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
31.01.2018 14:49:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
31.01.2018 14:14:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
31.01.2018 14:13:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/285/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
31.01.2018 14:08:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLI/284/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
31.01.2018 14:06:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLI/284/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
31.01.2018 12:18:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 02 czerwca 2017 roku.
31.01.2018 12:17:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
31.01.2018 12:17:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXXIII/2017 z XXXIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 roku.
31.01.2018 12:15:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 marca 2017 roku.
31.01.2018 12:13:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XL/2017 z XL Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 15 listopada 2017 roku.
31.01.2018 12:12:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXIX/2017 z XXXIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 września 2017 roku.
31.01.2018 12:11:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2017 roku.
31.01.2018 12:10:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 04 sierpnia 2017 roku.
31.01.2018 12:09:32 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 czerwca 2017 roku.
31.01.2018 12:08:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 02 czerwca 2017 roku.
31.01.2018 12:07:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
31.01.2018 12:06:29 Marta Ciak Edytowano artykuł Protokół nr XXXIII/2017 z XXXIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 roku.
31.01.2018 12:06:13 Marta Ciak Edytowano artykuł Protokół nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 marca 2017 roku.
31.01.2018 12:01:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXIII/2017 z XXXIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 roku.
31.01.2018 12:00:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 marca 2017 roku.
31.01.2018 11:54:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 42/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 listopada 2017 roku.
31.01.2018 11:53:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 października 2017 roku.
31.01.2018 11:53:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 września 2017 roku.
31.01.2018 11:52:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2017 roku.
31.01.2018 11:52:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lipca 2017 roku.
31.01.2018 11:51:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 09 czerwca 2017 roku.