1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
30.01.2018 22:52:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/283/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska.
30.01.2018 22:51:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/283/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska.
30.01.2018 22:47:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/282/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
30.01.2018 22:47:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/282/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
30.01.2018 22:43:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/281/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
30.01.2018 22:43:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/281/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
30.01.2018 22:38:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/280/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
30.01.2018 22:38:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/280/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
30.01.2018 22:33:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/279/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
30.01.2018 22:33:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/279/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
30.01.2018 22:27:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/278/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
30.01.2018 22:27:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/278/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
30.01.2018 22:14:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
30.01.2018 22:14:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/277/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
30.01.2018 22:11:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2018 roku.
30.01.2018 22:11:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2018 roku.
30.01.2018 22:07:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/275/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
30.01.2018 22:07:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/275/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
30.01.2018 22:06:52 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł UCHWAŁA NR XL/275/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu. z kategorii XL Sesja RG - 15.11.201
30.01.2018 22:05:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
30.01.2018 22:05:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
30.01.2018 22:00:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/274/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
30.01.2018 22:00:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/274/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
30.01.2018 21:57:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/273/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
30.01.2018 21:57:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/273/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
30.01.2018 21:52:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/272/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
30.01.2018 21:52:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/272/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
30.01.2018 21:47:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XL/271/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
30.01.2018 21:47:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XL/271/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
30.01.2018 21:39:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/270/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
30.01.2018 21:38:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/270/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
30.01.2018 21:35:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/269/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
30.01.2018 21:35:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/269/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
30.01.2018 21:31:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/268/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
30.01.2018 21:31:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/268/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
30.01.2018 21:28:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/267/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kadzidle.
30.01.2018 21:28:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/267/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kadzidle.
30.01.2018 21:23:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/266/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dylewie.
30.01.2018 21:23:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/266/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dylewie.
30.01.2018 21:19:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/265/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Dylewie do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 21:19:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/265/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Dylewie do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 18:40:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/264/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 18:39:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/264/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle do ośmioletniej szkoły podstawowej.
30.01.2018 18:34:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/263/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle.
30.01.2018 18:34:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/263/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego >>Wilka<< w Kadzidle.
30.01.2018 18:28:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/262/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
30.01.2018 18:28:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/262/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
30.01.2018 18:24:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/261/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Kadzidło.
30.01.2018 18:24:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIX/261/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Kadzidło.
30.01.2018 18:18:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIX/260/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.