1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
30.01.2020 11:05:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zwiększeniu zdolności produkcyjnej Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "JBB" Import-Eksport Józef Bałdyga, Rozbiór w Dylewie, Dylewo ul. Przemysłowa 2, 07-420 Kadzidło, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki do 300 t/d gotowych wyrobów".
30.01.2020 10:54:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 706/1, 706/3, obręb Golanka, położonych w gminie Kadzidło.
30.01.2020 10:53:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 706/1, 706/3, obręb Golanka, położonych w gminie Kadzidło.
30.01.2020 10:51:28 Marta Ciak Usunięto artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przeb
30.01.2020 10:51:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
30.01.2020 10:46:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej w Wachu kol. Zaparowa".
30.01.2020 10:46:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.01.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej w Wachu kol. Zaparowa".
29.01.2020 13:18:15 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Petycja z dnia 13.12.2019 r. do Rady Gminy w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
28.01.2020 11:38:48 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Petycja z dnia 13.12.2019 r. do Rady Gminy w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
28.01.2020 11:37:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Petycja z dnia 13.12.2019 r. do Rady Gminy w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
27.01.2020 13:55:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
27.01.2020 13:55:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
27.01.2020 13:54:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
27.01.2020 11:46:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 99/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2020.
27.01.2020 11:40:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 98/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego zmienionego Zarządzeniem Nr 272/2017 z dnia 25 października 2017 roku oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 292/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 342/2018 z dnia 21 maja 2018 roku. 
27.01.2020 11:40:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 98/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego zmienionego Zarządzeniem Nr 272/2017 z dnia 25 października 2017 roku oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 292/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 342/2018 z dnia 21 maja 2018 roku. 
27.01.2020 11:36:18 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 94/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
27.01.2020 11:36:08 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 95/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle oraz określenia zasad ich udostępniania w celu realizacji projektu "Misja Programowanie".
27.01.2020 11:35:57 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
27.01.2020 11:35:46 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 97/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działajacych na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
24.01.2020 14:57:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 97/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działajacych na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
24.01.2020 14:57:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 97/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2011 w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działajacych na terenie gminy Kadzidło z dnia 22 grudnia 2011 roku.
22.01.2020 11:16:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
22.01.2020 11:14:18 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
22.01.2020 10:59:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
22.01.2020 10:59:13 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 95/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle oraz określenia zasad ich udostępniania w celu realizacji projektu "Misja Programowanie".
22.01.2020 10:58:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
22.01.2020 10:51:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 95/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle oraz określenia zasad ich udostępniania w celu realizacji projektu "Misja Programowanie".
22.01.2020 10:50:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 95/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle oraz określenia zasad ich udostępniania w celu realizacji projektu "Misja Programowanie".
22.01.2020 10:46:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
22.01.2020 10:44:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 94/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
22.01.2020 10:42:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem oraz zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Kadzidło.
22.01.2020 10:42:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem oraz zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Kadzidło.
22.01.2020 10:40:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
22.01.2020 10:40:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
22.01.2020 10:38:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
22.01.2020 10:37:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
22.01.2020 10:36:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
22.01.2020 10:36:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
22.01.2020 10:34:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
22.01.2020 10:34:03 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
22.01.2020 09:56:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XVIII/2020 z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2020 roku.
22.01.2020 09:55:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XVIII/2020 z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2020 roku.
22.01.2020 07:27:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
22.01.2020 07:26:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku referenta ds. planowania przestrzennego.
22.01.2020 07:23:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. podatkowych.
20.01.2020 14:17:28 Marta Ciak Edytowano artykuł Programy profilaktyczne
20.01.2020 14:15:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Programy profilaktyczne
20.01.2020 14:13:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Programy profilaktyczne
20.01.2020 14:13:01 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Programy profilaktyczne