1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
18.10.2016 11:17:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.278.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.
07.10.2016 13:36:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 października 2016 roku
07.10.2016 13:29:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 17 października 2016 r.
07.10.2016 13:23:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 13 października 2016 r.
06.10.2016 19:48:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 158/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.09.2016 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
06.10.2016 19:48:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 158/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.09.2016 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
06.10.2016 19:45:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 157/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.09.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
06.10.2016 19:45:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 157/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.09.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle.
06.10.2016 19:40:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.10.2016 19:40:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
06.10.2016 13:59:41 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z kategorii Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
06.10.2016 13:59:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
06.10.2016 13:59:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
06.10.2016 13:52:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza
06.10.2016 13:49:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Elektroniczna Skrzynka Podawcza
06.10.2016 11:45:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.63.2016.BT). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
06.10.2016 11:45:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-O.7840.4.63.2016.BT). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
06.10.2016 11:19:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 października 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
06.10.2016 11:19:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 października 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
06.10.2016 11:19:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 października 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
05.10.2016 19:56:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 155/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.09.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
05.10.2016 19:56:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 155/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.09.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
05.10.2016 19:52:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 154/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
05.10.2016 19:51:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 154/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
29.09.2016 12:24:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.09.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2016). Dotyczy budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 1472, 19/1, 19/3, 20/2, 21/2, 22/2, 23, 30, 31, 32, 33, 24/5, 24/14, 24/15, 24/16, 24/18 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
29.09.2016 12:24:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.09.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2016). Dotyczy budowy napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 1472, 19/1, 19/3, 20/2, 21/2, 22/2, 23, 30, 31, 32, 33, 24/5, 24/14, 24/15, 24/16, 24/18 w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło.
26.09.2016 14:35:17 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2017 r.”
26.09.2016 14:26:55 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2017 r.”
26.09.2016 09:40:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.III.6620.31.2016.PK.9). Dotyczy budowy linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
26.09.2016 09:40:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. (Znak sprawy: DLI.III.6620.31.2016.PK.9). Dotyczy budowy linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
22.09.2016 14:02:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.09.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2016). Dotyczy budowy kablowej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, słupów energetycznych niskiego napięcia oraz złącza kablowego, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 514, 633, 539/2, 539/1, 619, 464, 544 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
22.09.2016 14:02:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.09.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2016). Dotyczy budowy kablowej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, słupów energetycznych niskiego napięcia oraz złącza kablowego, planowanej do realizacji na terenie działek ozn. nr. geod.: 514, 633, 539/2, 539/1, 619, 464, 544 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
22.09.2016 14:02:01 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.09.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2016). Dotyczy budowy kablowej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, słupów energetycznych niskiego napięcia oraz złącza kab
22.09.2016 14:01:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
22.09.2016 14:00:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
22.09.2016 08:38:21 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 2. Zapytanie ofertowe z dnia 2 września 2016 r. na wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Kadzidło.
22.09.2016 08:33:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 2. Zapytanie ofertowe z dnia 2 września 2016 r. na wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Kadzidło.
20.09.2016 08:14:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
15.09.2016 13:39:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 153/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.09.2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Joanny Gadomskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
15.09.2016 13:38:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 153/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 09.09.2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Joanny Gadomskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
15.09.2016 13:33:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 152/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
15.09.2016 13:31:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 152/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.09.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
15.09.2016 13:24:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
15.09.2016 13:23:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
15.09.2016 13:17:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 150/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.08.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
15.09.2016 13:17:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 150/2016 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.08.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
14.09.2016 07:34:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12.09.2016 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.05.2016). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej Kadzidło - Todzia klasy D od km 0+000,00 do km 3+608,26.
14.09.2016 07:34:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12.09.2016 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.05.2016). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej Kadzidło - Todzia klasy D od km 0+000,00 do km 3+608,26.
14.09.2016 07:19:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2016 r. o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-III.747.4.24.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.
14.09.2016 07:19:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2016 r. o wszczęciu postępowania. (Znak sprawy: WI-III.747.4.24.2016.ES). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.