1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
26.01.2018 13:23:32 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:23:28 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:23:25 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:23:21 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:23:17 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:15:21 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:13:56 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:12:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:03:14 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 13:01:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 12:56:15 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 12:51:34 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 12:34:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 12:34:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 12:33:38 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 12:33:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
26.01.2018 12:32:06 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kadzidło”
19.01.2018 13:07:25 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 13:05:40 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 13:00:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 12:57:16 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 11:17:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 11:17:45 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 11:16:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 11:16:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 11:14:24 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
19.01.2018 11:13:13 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 1. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce”
16.01.2018 09:38:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.8.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2018 rok.
16.01.2018 09:37:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.8.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2018 rok.
16.01.2018 09:24:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.7.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XLI/286/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 roku.
16.01.2018 09:24:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.7.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XLI/286/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 roku.
16.01.2018 08:35:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2017). Dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr OST5510B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wach, gmina Kadzidło.
16.01.2018 08:34:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2017). Dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr OST5510B wraz z wewnętrzną linią zasilającą, planowanej do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Wach, gmina Kadzidło.
12.01.2018 13:12:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018.
12.01.2018 13:12:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018.
11.01.2018 12:08:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2017). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej - ul. Spacerowej w obrębie ewidencyjnym Kadzidło od km 0+000,00 do km 0+510,00.
11.01.2018 12:07:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2017). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej - ul. Spacerowej w obrębie ewidencyjnym Kadzidło od km 0+000,00 do km 0+510,00.
11.01.2018 12:06:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2017). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej - ul. Spacerowej w obrębie ewidencyjnym Kadzidło od km 0+000,00 do km 0+510,00.
11.01.2018 12:06:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 8 stycznia 2018 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.09.2017). Dotyczy rozbudowy drogi gminnej - ul. Spacerowej w obrębie ewidencyjnym Kadzidło od km 0+000,00 do km 0+510,00.
11.01.2018 08:58:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii WN-110kV" planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gmina Kadzidło.
11.01.2018 08:58:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.01.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii WN-110kV" planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gmina Kadzidło.
10.01.2018 09:04:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.01.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii WN-110kV" planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gmina Kadzidło.
10.01.2018 09:04:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.01.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii WN-110kV" planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewid. Dylewo, gmina Kadzidło.
10.01.2018 09:03:57 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.01.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjne
10.01.2018 09:03:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
10.01.2018 09:03:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.01.2018 15:57:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
08.01.2018 15:56:49 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
04.01.2018 11:01:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
04.01.2018 11:01:20 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu