1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
16.08.2016 14:16:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kierzek.
16.08.2016 14:16:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kierzek.
16.08.2016 14:11:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/161/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16.08.2016 14:10:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/161/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16.08.2016 13:55:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
16.08.2016 13:55:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
16.08.2016 13:49:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
16.08.2016 13:49:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło.
16.08.2016 13:45:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
16.08.2016 13:44:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016.
16.08.2016 13:40:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
16.08.2016 13:39:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/157/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016-2024.
11.08.2016 11:32:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 sierpnia 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło zmieniającej Uchwałę Nr XII/93/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zmienioną uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r.
11.08.2016 11:31:58 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 sierpnia 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło zmieniającej Uchwałę Nr XII/93/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zmienioną uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r.
11.08.2016 11:31:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 sierpnia 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło zmieniającej Uchwałę Nr XII/93/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zmienioną uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r.
11.08.2016 11:29:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 sierpnia 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło zmieniającej Uchwałę Nr XII/93/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zmienioną uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r.
11.08.2016 11:29:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 sierpnia 2016 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło zmieniającej Uchwałę Nr XII/93/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zmienioną uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2016 r.
09.08.2016 12:57:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 września 2014 roku.
09.08.2016 12:56:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 września 2014 roku.
09.08.2016 12:55:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 46/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 września 2014 roku.
09.08.2016 12:54:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 46/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 września 2014 roku.
09.08.2016 12:53:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2014 roku.
09.08.2016 12:53:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2014 roku.
09.08.2016 12:51:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 44/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2014 roku.
09.08.2016 12:51:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 44/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2014 roku.
09.08.2016 12:49:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 43/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 roku.
09.08.2016 12:46:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 43/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 roku.
09.08.2016 12:44:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 42/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 maja 2014 roku.
09.08.2016 12:43:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 42/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 maja 2014 roku.
09.08.2016 12:42:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 maja 2014 roku.
09.08.2016 12:41:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 maja 2014 roku.
09.08.2016 12:40:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 40/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2014 roku.
09.08.2016 12:40:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 40/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2014 roku.
09.08.2016 12:38:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 39/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2014 roku.
09.08.2016 12:38:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 39/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2014 roku.
09.08.2016 12:35:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 38/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 marca 2014 roku.
09.08.2016 12:35:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 38/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 marca 2014 roku.
09.08.2016 12:33:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 37/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 marca 2014 roku.
09.08.2016 12:32:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 37/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 marca 2014 roku.
09.08.2016 12:30:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 36/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2014 roku.
09.08.2016 12:30:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 36/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2014 roku.
09.08.2016 12:16:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 roku.
09.08.2016 12:16:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 listopada 2013 roku.
09.08.2016 12:14:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 października 2013 roku.
09.08.2016 12:14:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 października 2013 roku.
09.08.2016 12:11:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 września 2013 roku.
09.08.2016 12:10:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 września 2013 roku.
09.08.2016 11:27:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 32/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2013 roku.
09.08.2016 11:27:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 32/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2013 roku.
09.08.2016 11:25:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 31/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lipca 2013 roku.