1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Data Redaktor Zmiana
21.06.2016 12:24:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Decyzja, postanowienie oraz publicznie dostępny wykaz danych z dnia 20.06.2016 r. (Znak sprawy: IK.6220.1.2016). Dotyczy rozbudowy drogi Kadzidło-Todzia.
15.06.2016 13:56:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Statut gminy Kadzidło
15.06.2016 13:54:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Statut gminy Kadzidło
15.06.2016 13:52:52 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Statut gminy Kadzidło
15.06.2016 12:13:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2016). Dotyczy rozbudowy obory stanowiskowej dla krów o obsadzie 87,3 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w miejscowości Piasecznia, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 425.
15.06.2016 12:13:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.6.2016). Dotyczy rozbudowy obory stanowiskowej dla krów o obsadzie 87,3 DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w miejscowości Piasecznia, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 425.
14.06.2016 12:05:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 czerwca 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2016 roku.
14.06.2016 12:04:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 czerwca 2016 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2016). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2016 roku.
14.06.2016 10:57:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Znak sprawy: DL.II.6620.8.2015.MZ.4). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki.
14.06.2016 10:56:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Znak sprawy: DL.II.6620.8.2015.MZ.4). Dotyczy budowy dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki.
10.06.2016 13:50:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Skrodzka Beata
10.06.2016 13:49:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Skrodzka Beata
10.06.2016 13:46:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rydel Urszula
10.06.2016 13:46:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rydel Urszula
10.06.2016 13:43:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Małgorzata Aldona
10.06.2016 13:42:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Małgorzata Aldona
10.06.2016 13:39:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Nasiadka Wiesław
10.06.2016 13:39:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Nasiadka Wiesław
10.06.2016 13:36:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Murawska Maria
10.06.2016 13:35:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Murawska Maria
10.06.2016 13:33:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Hymkowska Krystyna
10.06.2016 13:32:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Hymkowska Krystyna
10.06.2016 13:28:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Grzyb Bożena
10.06.2016 13:28:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Grzyb Bożena
10.06.2016 13:25:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Giers Krzysztof Roman
10.06.2016 13:25:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Giers Krzysztof Roman
10.06.2016 13:22:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bielski Kazimierz
10.06.2016 13:21:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bielski Kazimierz
10.06.2016 13:16:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Białobrzeska Monika
10.06.2016 13:15:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Białobrzeska Monika
03.06.2016 13:14:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXI Uroczysta Sesja Rady Gminy Kadzidło - 19 czerwca 2016 roku
03.06.2016 13:09:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 8 czerwca 2016 roku
03.06.2016 13:03:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 8 czerwca 2016 r.
03.06.2016 09:12:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 8 czerwca 2016 r.
02.06.2016 07:47:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.06.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2016). Dotyczy budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 460, 461/4, 461/5, 465, 466, 468, 626, położonych w obrębie Chudek, gmina Kadzidło.
02.06.2016 07:46:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01.06.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2016). Dotyczy budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 460, 461/4, 461/5, 465, 466, 468, 626, położonych w obrębie Chudek, gmina Kadzidło.
01.06.2016 12:50:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
01.06.2016 12:50:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
01.06.2016 12:27:01 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
01.06.2016 12:26:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
01.06.2016 12:25:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
01.06.2016 12:24:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
01.06.2016 12:24:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".
25.05.2016 12:44:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowska Teresa
25.05.2016 12:44:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowska Teresa
25.05.2016 12:41:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Wiesława Janina
25.05.2016 12:41:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Wiesława Janina
25.05.2016 12:39:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Halina
25.05.2016 12:38:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Halina
25.05.2016 12:37:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Parzych Grzegorz