1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
20.11.2017 09:42:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485, obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
14.11.2017 15:33:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
14.11.2017 11:48:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
14.11.2017 11:48:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.11.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2017). Dotyczy budowy napowietrznej linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy w obrębie ewidencyjnym Jazgarka, gmina Kadzidło.
08.11.2017 10:22:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2016 r. w sprawie REGULAMINU wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
08.11.2017 10:21:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2016 r. w sprawie REGULAMINU wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
03.11.2017 22:52:19 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:52:01 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:51:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:51:35 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:51:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:51:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:50:50 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:50:36 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
03.11.2017 22:49:58 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
31.10.2017 16:36:13 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
31.10.2017 12:00:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2017 r. Dotyczy wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
31.10.2017 11:59:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.10.2017 r. Dotyczy wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
27.10.2017 12:26:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.09.2017 r.
27.10.2017 12:26:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 30.09.2017 r.
27.10.2017 09:09:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - (aktualizacja informacji z dnia 13 marca 2017 r.).
27.10.2017 09:09:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - (aktualizacja informacji z dnia 13 marca 2017 r.).
20.10.2017 15:00:30 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
17.10.2017 13:40:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło. Dotyczy projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla miejscowości Brzozowa i Czarnia.
17.10.2017 13:40:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło. Dotyczy projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla miejscowości Brzozowa i Czarnia.
16.10.2017 14:01:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.10.2017 r. Dotyczy wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
16.10.2017 14:00:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.10.2017 r. Dotyczy wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
13.10.2017 12:10:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kontrola kompleksowa w Urzędzie Gminy Kadzidło przeprowadzona w okresie 30 maja - 1, 2 czerwca 2017 r. przez starszych inspektorów wojewódzkich z Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze - Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
13.10.2017 12:09:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kontrola kompleksowa w Urzędzie Gminy Kadzidło przeprowadzona w okresie 30 maja - 1, 2 czerwca 2017 r. przez starszych inspektorów wojewódzkich z Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze - Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
12.10.2017 18:21:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
12.10.2017 18:20:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
12.10.2017 18:17:42 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
12.10.2017 18:16:42 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
12.10.2017 18:16:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
12.10.2017 18:16:05 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
12.10.2017 18:13:26 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2018 r.”
11.10.2017 12:22:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.10.2017 12:21:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.10.2017 11:53:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/248/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
11.10.2017 11:47:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/248/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
11.10.2017 11:13:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 261/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chudku.
11.10.2017 11:13:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 261/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chudku.
11.10.2017 10:58:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 260/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wachu.
11.10.2017 10:58:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 260/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wachu.
11.10.2017 10:41:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 259/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.08.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kadzidło za I półrocze 2017 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
11.10.2017 10:38:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 259/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.08.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kadzidło za I półrocze 2017 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
11.10.2017 10:30:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 258/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.08.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytycji kultury za I półrocze 2017 roku.
11.10.2017 10:29:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 258/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.08.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytycji kultury za I półrocze 2017 roku.
11.10.2017 09:51:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 257/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.10.2017 09:50:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 257/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.