1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
16.08.2017 11:05:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/234/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 11:04:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/234/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 11:00:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/233/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
16.08.2017 10:59:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/233/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
16.08.2017 10:50:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 10:50:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 10:48:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 10:48:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 10:41:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
16.08.2017 10:39:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
16.08.2017 10:34:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/229/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 10:34:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/229/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 10:30:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/228/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
16.08.2017 10:29:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/228/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
16.08.2017 10:23:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/227/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16.08.2017 10:23:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/227/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16.08.2017 10:17:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/226/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 10:16:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/226/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 10:12:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/225/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
16.08.2017 10:10:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/225/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
14.08.2017 13:34:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 256/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
14.08.2017 13:34:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 256/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
14.08.2017 09:54:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/224/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
14.08.2017 09:54:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/224/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
14.08.2017 09:49:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
14.08.2017 09:49:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
14.08.2017 09:43:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
14.08.2017 09:43:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
14.08.2017 09:37:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/221/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
14.08.2017 09:37:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/221/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kadzidło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
14.08.2017 09:30:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/220/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/04 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 września 2004 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela na terenie Gminy Kadzidło.
14.08.2017 09:30:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/220/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/04 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 września 2004 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela na terenie Gminy Kadzidło.
14.08.2017 09:25:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/219/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
14.08.2017 09:24:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/219/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
14.08.2017 09:11:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/218/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
14.08.2017 09:11:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/218/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
14.08.2017 09:05:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/217/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
14.08.2017 09:04:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/217/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
14.08.2017 08:58:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/216/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
14.08.2017 08:57:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/216/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
11.08.2017 14:37:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.08.2017 14:37:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
11.08.2017 14:33:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
11.08.2017 14:31:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
11.08.2017 14:27:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje XXX-
11.08.2017 14:26:31 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XV-XXIX
11.08.2017 13:35:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXX/213/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11.08.2017 13:35:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/213/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11.08.2017 13:31:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11.08.2017 13:30:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.