1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
Data Redaktor Zmiana
18.11.2015 11:26:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 11:25:58 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 11:25:46 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 11:24:47 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na zadanie: Dostawa oleju napędowego Eurodiesel
18.11.2015 07:57:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:57:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:56:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:55:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:54:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:52:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
18.11.2015 07:52:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r."
17.11.2015 13:03:34 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
17.11.2015 13:03:22 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
17.11.2015 12:56:38 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
17.11.2015 12:36:35 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
13.11.2015 13:15:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.6.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, na kolonii Zabaranie.
13.11.2015 13:15:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2015 r. (Znak sprawy: IK.6220.6.2015). Dotyczy przebudowy drogi w Wachu, na kolonii Zabaranie.
13.11.2015 12:52:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie: "Budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn..."
13.11.2015 12:51:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie: "Budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn..."
10.11.2015 08:51:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Zapytanie ofertowe. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
10.11.2015 08:51:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Zapytanie ofertowe. Dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. dla Urzędu Gminy w Kadzidle.
05.11.2015 12:00:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 12:00:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:58:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:58:01 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:30:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2015 roku
05.11.2015 11:22:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 16 listopada 2015 r.
05.11.2015 11:13:26 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kadzidło w 2016 r."
05.11.2015 11:12:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 2 listopada 2015 r.
04.11.2015 11:43:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W relacji Kadzidło - Łyse - Łączki od km 4+625,00 do km 6+685,00 położonej na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806, obręb Golanka, gm. Kadzidło oraz działek ozn. nr. geod. 86/2, 34/2, 40, 143, obręb Sul, gm. Kadzidło.
04.11.2015 11:42:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2015 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2015). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2519W relacji Kadzidło - Łyse - Łączki od km 4+625,00 do km 6+685,00 położonej na terenie działek ozn. nr. geod. 27, 141, 806, obręb Golanka, gm. Kadzidło oraz działek ozn. nr. geod. 86/2, 34/2, 40, 143, obręb Sul, gm. Kadzidło.
03.11.2015 08:42:41 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.11.2015 08:39:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.11.2015 08:38:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
30.10.2015 12:09:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
30.10.2015 12:09:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 z OSP Kadzidło".
30.10.2015 11:54:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 90,45DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności technologicznej minimum 750 m3 w miejscowości Tatary, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 10/2.
30.10.2015 11:54:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2015). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 90,45DJP, wraz z niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności technologicznej minimum 750 m3 w miejscowości Tatary, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie, na terenie działki o nr. ew. 10/2.
29.10.2015 14:17:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowę przyłączy na terenie działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627,  474/2,  377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
29.10.2015 14:17:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.10.2015. (Znak sprawy: GG.6733.7.2015). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV oraz budowę przyłączy na terenie działek ozn. nr. geod. 614, 612, 151/2, 152/2, 153/3, 153/4, 154/4, 154/3, 154/1, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/2, 608, 163, 620, 600, 619, 627,  474/2,  377, 378, 379, 380, 381, 382/2 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
29.10.2015 10:45:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2015 r.