1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
09.08.2017 12:07:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 242/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:03:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 241/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:03:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 241/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:00:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 240/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 12:00:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 240/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 11:58:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 239/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
09.08.2017 10:12:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 238/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 10:11:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 238/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 10:09:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 237/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle.
09.08.2017 10:09:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 237/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.06.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Kadzidle.
09.08.2017 10:05:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 236/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 10:04:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 236/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 10:02:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 235/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
09.08.2017 09:48:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 235/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
09.08.2017 09:45:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 234/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
09.08.2017 09:44:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 234/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
09.08.2017 09:37:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 233/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
09.08.2017 09:37:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 233/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
09.08.2017 09:36:11 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 233/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2017 r. zmieniające Zarzadzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle. z kat
09.08.2017 09:35:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
09.08.2017 09:34:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
09.08.2017 09:31:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 232/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 09:30:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 232/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 09:23:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 231/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.05.2017 r. w sprawie informacji za 2016 r.
09.08.2017 09:22:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 231/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 29.05.2017 r. w sprawie informacji za 2016 r.
09.08.2017 09:18:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 230/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 09:17:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 230/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 16.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 09:14:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 229/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2017 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
09.08.2017 09:14:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 229/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2017 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
09.08.2017 09:11:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 228/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
09.08.2017 09:10:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 228/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
09.08.2017 09:06:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 227/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2016 rok.
09.08.2017 09:06:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 227/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2016 rok.
09.08.2017 09:01:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 226/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 09:01:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 226/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
09.08.2017 08:46:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.08.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
09.08.2017 08:45:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09.08.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy budowy linii WN-110kV, planowanej do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewidencyjny Dylewo, gmina Kadzidło.
07.08.2017 09:38:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowska Teresa
07.08.2017 09:38:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowska Teresa
07.08.2017 09:35:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Wiesława Janina
07.08.2017 09:34:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Wiesława Janina
07.08.2017 09:32:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Halina
07.08.2017 09:31:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Halina
07.08.2017 09:27:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Skrodzka Beata
07.08.2017 09:26:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Skrodzka Beata
07.08.2017 09:22:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rydel Urszula
04.08.2017 10:40:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rydel Urszula
04.08.2017 10:37:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Małgorzata Aldona
04.08.2017 10:37:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Małgorzata Aldona
04.08.2017 10:35:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Nasiadka Wiesław