1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
25.07.2016 11:22:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2015 roku.
25.07.2016 11:18:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 roku.
25.07.2016 11:17:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 roku.
25.07.2016 11:14:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 2 marca 2015 roku.
25.07.2016 11:13:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 2 marca 2015 roku.
25.07.2016 11:01:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 20 lutego 2015 roku.
25.07.2016 11:01:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 20 lutego 2015 roku.
25.07.2016 10:53:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2014 roku.
25.07.2016 10:52:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2014 roku.
25.07.2016 09:51:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.07.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
25.07.2016 09:51:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.07.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle.
22.07.2016 09:24:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.07.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2016). Dotyczy rozbudowy oświetlenia ulicznego, planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1503, 1428/1, 1427/4, 1427/7 i 1427/8 w miejscowości Dylewo, gmina Kadzidło.
22.07.2016 09:24:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22.07.2016 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2016). Dotyczy rozbudowy oświetlenia ulicznego, planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1503, 1428/1, 1427/4, 1427/7 i 1427/8 w miejscowości Dylewo, gmina Kadzidło.
20.07.2016 13:42:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 20 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2016.
20.07.2016 13:41:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 20 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2016.
20.07.2016 13:39:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 20 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2016.
20.07.2016 13:38:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 20 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2016.
20.07.2016 12:05:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Łyse z dnia 12.07.2016 r. (Znak sprawy: OŚK.6220.8.2016). Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Jaz na rzece Szkwa w km 22+020. Przebudowa obiektu hydrotechnicznego, wraz z budową przepławki do migracji organizmów wodnych" miejscowość Szafranki, gmina Łyse, powiat ostrołęcki.
20.07.2016 12:05:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Łyse z dnia 12.07.2016 r. (Znak sprawy: OŚK.6220.8.2016). Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Jaz na rzece Szkwa w km 22+020. Przebudowa obiektu hydrotechnicznego, wraz z budową przepławki do migracji organizmów wodnych" miejscowość Szafranki, gmina Łyse, powiat ostrołęcki.
20.07.2016 12:05:09 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Łyse z dnia 12.07.2016 r. (Znak sprawy: OSK.6220.8.2016). Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Jaz na rzece Szkwa
20.07.2016 12:03:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
20.07.2016 12:02:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.07.2016 15:50:33 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2017 r."
16.07.2016 15:50:21 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2017 r."
16.07.2016 15:48:07 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2017 r."
16.07.2016 15:36:41 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2017 r."
16.07.2016 15:34:22 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2017 r."
14.07.2016 14:57:05 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
14.07.2016 14:56:16 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
14.07.2016 13:23:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.07.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2536W od drogi Nr 53-Obierwia-Chudek-Baranowo od km 5+720,00 do km 15+050,00.
14.07.2016 13:22:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.07.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.8.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2536W od drogi Nr 53-Obierwia-Chudek-Baranowo od km 5+720,00 do km 15+050,00.
14.07.2016 11:49:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.07.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
14.07.2016 11:49:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14.07.2016 r. (Znak sprawy: GG.6220.9.2016). Dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady od km 0+000,00 do km 4+370,00.
13.07.2016 13:49:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 13:49:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 13:48:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 13:48:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 13:48:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 13:45:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 13:43:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 13:43:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Zaproszenie do składania ofert z dnia 12 lipca 2016 r. Dotyczy świadczenia usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2016 do 30.06.2017.
13.07.2016 11:15:55 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku.
13.07.2016 11:15:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku.
13.07.2016 11:15:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku.
13.07.2016 11:15:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku.
13.07.2016 11:13:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 marca 2016 roku.
13.07.2016 11:12:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 marca 2016 roku.
13.07.2016 11:11:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lutego 2016 roku.
13.07.2016 11:10:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 lutego 2016 roku.
13.07.2016 11:07:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 15/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2016 roku.