1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
17.07.2017 07:25:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 221/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.04.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
17.07.2017 07:24:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 221/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 11.04.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
17.07.2017 07:18:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 220/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.04.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
17.07.2017 07:17:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 220/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 06.04.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
17.07.2017 07:10:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 219/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
17.07.2017 07:10:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 219/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
17.07.2017 07:05:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 218/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
17.07.2017 07:04:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 218/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
14.07.2017 14:44:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 217/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2016 rok.
14.07.2017 14:43:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 217/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2016 rok.
14.07.2017 14:20:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
14.07.2017 14:19:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 216/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
14.07.2017 14:09:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 215/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2016 rok.
14.07.2017 14:02:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 215/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2016 rok.
14.07.2017 13:48:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 214/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
14.07.2017 13:46:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 214/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
14.07.2017 13:42:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 213/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.03.2017 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
14.07.2017 13:42:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 213/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.03.2017 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
14.07.2017 13:14:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 212/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2017 r.
14.07.2017 13:11:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 212/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2017 r.
14.07.2017 11:18:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło
14.07.2017 08:29:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 211/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
14.07.2017 08:29:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 211/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
13.07.2017 14:56:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 210/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.03.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
13.07.2017 14:55:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 210/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.03.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
13.07.2017 14:44:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 209/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 07.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
13.07.2017 14:43:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 209/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 07.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
13.07.2017 14:40:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 208/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 14:34:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 208/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 14:23:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 207/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 14:21:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 207/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
13.07.2017 13:05:28 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
13.07.2017 13:05:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi
13.07.2017 11:17:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 206/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 11:16:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 206/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 09:19:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 205/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 09:19:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 205/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
13.07.2017 09:03:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 204/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 17.02.2017 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kadzidło i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
13.07.2017 09:02:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 204/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 17.02.2017 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kadzidło i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
12.07.2017 12:04:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 203/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 12:03:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 203/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 12:00:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 202/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszczechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 11:59:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 202/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszczechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.
12.07.2017 11:55:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 201/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2017 rok.
12.07.2017 11:54:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 201/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2017 rok.
12.07.2017 11:47:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 200/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
12.07.2017 11:44:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 200/2017 WÓJTA GMINY W KADZIDLE z dnia 03.02.2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
12.07.2017 11:30:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 199/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.07.2017 11:30:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 199/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.07.2017 10:33:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 198/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.