Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 października 2023, Obwieszczenie WM z dn. 31.10.2023 r. - zajęcie pod drogę publiczną Krobia-Klimki30 października 2023, Ogłoszenie WGK -w sprawie Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kadzidle ul. Bajkowa 2, 07-420 Kadzidło20 października 2023, Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie WOOŚ-II.420.21.2023.AGO.14 - zmiana lasu na użytek rolny BrzozówkaArchiwum
31 października 2023, Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie WPN-II.6320.26.2023.JBR - obszar Natura 2000
19 października 2023, Obwieszczenie WM SPN-O.753.1530.2023.SCH z dn. 19.10.2023 r. 20 października 2023, Zawiadomienie WGK GG.6220.12.2023 z dn. 20.10.2023 r. Prowadzeniu hodowli zwierząt - Kadzidło24 października 2023, Ogłoszenie WGK GG.6720.1.2023 z dn. 24.10.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło18 października 2023, Ogłoszenie GG.680.42.2023 z dn. 18.10.2023 r. - scalenie gruntów 13 października 2023, Obwieszczenie SO BOŚiR.6740.1.15.2023 z dn. 13.10.2023 r. - rozbudowa drogi Jazgarka.16 października 2023, Ogłoszenie o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji na 2023 r na jednego ucznia.16 października 2023, Ogłoszenie WGK z dn. 16.10.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Wachu13 października 2023, Obwieszczenie WGK GG.6733.3.2023 z dn. 13.10.2023 r. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej12 października 2023, Obwieszczenie WDOŚ w Warszawie WOOŚ-II.420.55.2023.SK.2 z dn. 12.10.2023 r. zmiana lasu na użytek rolny - Gleba12 października 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.1.2023 z dn. 12.10.2023 r. Poprawa retencji w zlewni rzeki PiasecznicaArchiwum
10 października 2023, Decyzja WGK GG.6220.1.2023 z dn. 10.10.2023 r. - poprawa retencji zlewni rzeki Piasecznica
09 października 2023, Obwieszczenie SO BOŚiR.6740.1.19.2023 z dn. 09.10.2023 r. - rozbudowa drogi gminnej Jazgarka.Archiwum
11 października 2023, Decyzja GG.6220.7.2023 z dn. 11.10.2023 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Wach.
Archiwum
11 października 2023, Decyzja GG.6220.8.2023 z dn. 11.10.2023 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Wach.
Archiwum
11 października 2023, Decyzja GG.6220.9.2023 z dn. 11.10.2023 r. Budowa farmy fotowoltaicznej Wach.
11 października 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.7.2023, GG.6220.8.2023, GG.6220.9.2023 z dn. 11.10.2023 r.05 października 2023, Obwieszczenie RDOŚwW WOOŚ-II.420.70.2023.CS z 5.10.2023 r. - zmiana lasu na użytek rolny Chudek10 października 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.11.2023 z dn. 10.10.2023 r. - Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dylewo 10 października 2023, Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji06 października 2023, Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 października 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kadzidło