Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLV/370/2021 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XLV/369/2021 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2022 Uchwała nr XLV/368/2021 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2022-2032Uchwała nr XLIV/367/2021 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XLIV/366/2021 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2021-2030Uchwała nr XLIII/365/2021 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2021 - w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Ostrołęka o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy Kadzidło i będących w zarządzie Nadleśnictwa OstrołękaUchwała nr XLIII/364/2021 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUchwała nr XLIII/363/2021 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2022 rokUchwała nr XLIII/362/2021 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2022 rokUchwała nr XLIII/361/2021 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie KadzidłoUchwała nr XLIII/360/2021 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XLIII/359/2021 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2021 - Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2021-2030