Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXVIII/577/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w KadzidleUchwała nr LXVIII/576/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie utworzenia publicznego Gminnego Przedszkola w Kadzidle oraz nadania statutuUchwała nr LXVIII/575/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr LXVIII/574/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/529/2023 Rady Gminy Kadzidło z dn. 31.05.2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUchwała nr LXVIII/573/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr LXVIII/572/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr LXVIII/571/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w OstrołęceUchwała nr LXVIII/570/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej petycjiUchwała nr LXVIII/569/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów zmiany statutów sołectwUchwała nr LXVIII/568/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/550/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnegoUchwała nr LXVIII/567/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała nr LXVIII/566/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/550/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnegoUchwała nr LXVIII/565/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy KadzidłoUchwała nr LXVIII/564/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023 Uchwała nr LXVIII/563/2023 Rady Gminy z dnia 21 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023- 2033