Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVI/450/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr LVI/449/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kadzidło na lata 2022-2036.Uchwała nr LVI/448/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchwała nr LVI/447/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu DylewoUchwała nr LVI/446/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu BrzozówkaUchwała nr LVI/445/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr LVI/444/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - w sprawie uchwalenia statutów sołectwUchwała nr LVI/443/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2022 Uchwała nr LVI/442/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2022-2032