Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXIII/628/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - Obniżono średnią cenę skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 r. z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 74,00 zł za 1 dt- przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2024 rokuUchwała nr LXXIII/627/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KadzidłoUchwała nr LXXIII/626/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi OstrołęckiemuUchwała nr LXXIII/625/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała nr LXXIII/624/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026Uchwała nr LXXIII/623/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoUchwała nr LXXIII/622/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”, zmienionej uchwałą nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r., uchwałą nr XXXII/282/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 marca 2021 r. oraz uchwałą nr LXVII/561/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2023 roku. Uchwała nr LXXIII/621/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na LitwieUchwała nr LXXIII/620/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kadzidło w 2024 r.Uchwała nr LXXIII/619/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiUchwała nr LXXIII/618/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kadzidło a Gminą GłówczyceUchwała nr LXXIII/617/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała nr LXXIII/616/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 Uchwała nr LXXIII/615/2024 Rada Gminy z dnia 29 lutego 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2024-2033