Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVII/458/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/341/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej uchwałą Nr XLVI/374/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr LII/420/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 czerwca 2022 roku oraz uchwałą Nr LIV/434/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 sierpnia 2022 roku.Uchwała nr LVII/457/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej petycji Uchwała nr LVII/456/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na lata 2023 - 2027 Uchwała nr LVII/455/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok; Uchwała nr LVII/454/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr LVII/453/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Uchwała nr LVII/452/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2022Uchwała nr LVII/451/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2022-2032