Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXIV/637/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej petycjiUchwała nr LXXIV/636/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczeniaUchwała nr LXXIV/635/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/623/2024 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoUchwała nr LXXIV/634/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała nr LXXIV/633/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Uchwała nr LXXIV/632/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowejUchwała nr LXXIV/631/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/583/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rokUchwała nr LXXIV/630/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 Uchwała nr LXXIV/629/2024 Rada Gminy z dnia 21 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2024-2033