Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXVII/334/2021 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KadzidłoUchwała nr XXXVII/333/2021 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.Uchwała nr XXXVII/332/2021 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała nr XXXVII/331/2021 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .Uchwała nr XXXVII/330/2021 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w KadzidleUchwała nr XXXVII/329/2021 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XXXVII/328/2021 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2021 - Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2021-2030