Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LII/426/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KadzidłoUchwała nr LII/425/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowejUchwała nr LII/424/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejUchwała nr LII/423/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi OstrołęckiemuUchwała nr LII/422/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi OstrołęckiemuUchwała nr LII/421/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kadzidło uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę oraz inne uprawnione podmiotyUchwała nr LII/420/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/341/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle zmienionej uchwałą Nr XLVI/374/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/341/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle; Uchwała nr LII/419/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2021 rokUchwała nr LII/418/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rokUchwała nr LII/417/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kadzidło wotum zaufaniaUchwała nr LII/416/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2022 Uchwała nr LII/415/2022 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2022-2032 Uchwała nr LI/414/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - W sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Uchwała nr LI/413/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/412/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/411/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/410/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/409/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/408/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/407/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/406/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło Uchwała nr LI/405/2022 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2022 - w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło