Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVIII/392/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejUchwała nr XLVIII/391/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kadzidło uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach Uchwała nr XLVIII/390/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”Uchwała nr XLVIII/389/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na LitwieUchwała nr XLVIII/388/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2022 rok Uchwała nr XLVIII/387/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku, Uchwałą Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2022 roku Uchwała nr XLVIII/386/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - W sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/382/2022 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Kadzidło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Uchwała nr XLVIII/385/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - W sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała nr XLVIII/384/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2022 Uchwała nr XLVIII/383/2022 Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2022-2032