Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXVI/558/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.Uchwała nr LXVI/557/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kadzidło do 2030 roku”Uchwała nr LXVI/556/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/360/2018 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji InwentaryzacyjnejUchwała nr LXVI/555/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr LXVI/554/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie nieodpłatnego nabywania na rzecz Gminy Kadzidło nieruchomości Skarbu PaństwaUchwała nr LXVI/553/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowejUchwała nr LXVI/552/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ChudekUchwała nr LXVI/551/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kadzidło na lata 2023-2026, z perspektywą do 2030 roku”Uchwała nr LXVI/550/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnegoUchwała nr LXVI/549/2023 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta GminyUchwała nr LXVI/548/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023Uchwała nr LXVI/547/2023 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023-2031