Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 października 2022, Zawiadomienie WGK GG.6733.4.2022 z dn. 31.10.2022 „Budowa sieci wodociągowej” - Chudek21 października 2022, Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-O.7533.33.2022.MK z dn. 21.10.2022 r.20 października 2022, Obwieszczenie WGK GG.6733.1.2022 z dn. 20.10.2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 21 października 2022, Zawiadomienie WGK GG.6220.11.2022 z dn. 21.10.2022 r. - termomodernizacja budynku zakładu mięsnego 19 października 2022, Zawiadomienie WGK GG.6220.18.2021 z dn. 19.10.2022 r. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce o nr ew. 699/2 obręb Dylewo, gmina Kadzidło”17 października 2022, Zawiadomienie WGK GG.6220.12.2022 z dn. 17.10.2022 r. budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 225/6, 378/2 w obrębie Golanka17 października 2022, GG.6733.3.2022 z dnia 14.10.2022. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego14 października 2022, Ogłoszenie podstawowa kwota dotacji na rok 2022 na jednego ucznia11 października 2022, Obwieszczenie WGK GG.6220.19.2021 z dn. 11.10.2022 r.- „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 65/2 i 66 w obrębie Chudek 04 października 2022, Obwieszczenie SO GN.683.2.271.2021 z dn. 04.10.2022 r. - odszkodowanie za działkę.10 października 2022, Ogłoszenie WGK z dn. 10.10.2022 r. w sprawie konsultacji dotyczących uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok07 października 2022, Obwieszczenie WGK z dnia 7.10.2022 r. Znak sprawy: GG.6220.12.2021. Dotyczy "Budowy 1-3 niezależnych instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. 179 o mocy do 3,2 MW wraz z obręb Piasecznia , gmina Kadzidło."07 października 2022, Ogłoszenie WGK z dnia 5 października 2022 (Znak sprawy: GG.6220.6.2022) Prowadzenie hodowli bydła mlecznego o obsadzie do 145 DJP05 października 2022, Ogłoszenie WGK GG.6220.6.2022 z dn. 05.10.2022 r. „Prowadzenie hodowli bydła mlecznego o obsadzie do 145 DJP”