Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXX/265/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy KadzidłoUchwała nr XXX/264/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji KadzidłoUchwała nr XXX/263/2020 Rady Gmniy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie KadzidłoUchwała nr XXX/262/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi KadzidłoUchwała nr XXX/261/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi KadzidłoUchwała nr XXX/260/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle Uchwała nr XXX/259/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu DylewoUchwała nr XXX/258/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr XXX/257/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej Uchwała nr XXX/256/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Kadzidło i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Uchwała nr XXX/255/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XXX/254/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2021-2030Uchwała nr XXX/253/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020 Uchwała nr XXX/252/2020 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030