Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 649/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07 lutego 2024 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 556/2023 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.09.2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie KadzidłoZarządzenie nr 665/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 lutego 2024 - W sprawie zmiany zarządzenia Nr 655/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024Zarządzenie nr 664/2024 Wójta Gminy Kadziło z dnia 21 lutego 2024 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024Zarządzenie nr 663/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lutego 2024 - W sprawie zmiany zarządzenia Nr 655/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy KadzidłoZarządzenie nr 655/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2024 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024Zarządzenie nr 666/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 lutego 2024 - W sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024 i wydatków nimi finansowanychZarządzenie nr 667/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 lutego 2024 - W sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok dla rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanychZarządzenie nr 661/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lutego 2024 - W sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KadzidłoZarządzenie nr 660/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa WachZarządzenie nr 659/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa ChudekZarządzenie nr 657/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa BrzozówkaZarządzenie nr 656/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa Sul Zarządzenie nr 654/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa Siarcza ŁąkaZarządzenie nr 653/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa RososzZarządzenie nr 652/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa KadzidłoZarządzenie nr 651/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa Gleba Zarządzenie nr 650/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa GraleZarządzenie nr 648/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 07 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa Golanka Zarządzenie nr 646/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa JazgarkaZarządzenie nr 645/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 05 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa BrzozowaZarządzenie nr 644/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa KierzekZarządzenie nr 643/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01 lutego 2024 - W sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami sołectwa StrzałkiZarządzenie nr 662/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 lutego 2024 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w KadzidleZarządzenie nr 658/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 lutego 2024 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w KadzidleZarządzenie nr 647/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 06 lutego 2024 - w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2024 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybraneZarządzenie nr 642/2024 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 01 lutego 2024 - w sprawie wprowadzenia Procedur zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osobom wezwanym przez Wójta Gminy Kadzidło w sprawach dotyczących obowiązku obrony - do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Ostrołęce.