Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXII/614/2024 Rada Gminy z dnia 25 stycznia 2024 - W sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Społeczności Energetycznej obejmującej Powiat Ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie „Organizacja Społeczności Energetycznej dla Powiatu Ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec”Uchwała nr LXXII/613/2024 Rada Gminy z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania a także wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkichUchwała nr LXXII/612/2024 Rada Gminy z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej petycjiUchwała nr LXXII/611/2024 Rada Gminy z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rokUchwała nr LXXII/610/2024 Rada Gminy z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024Uchwała nr LXXII/609/2024 Rada Gminy z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2024-2033