Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVII/382/2022 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 - W sprawie przystąpienia przez Gminę Kadzidło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Uchwała nr XLVII/381/2022 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 - W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu KadzidłoUchwała nr XLVII/380/2022 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 - W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku oraz zmienionej Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku, uchwałą Nr XIX/155/2020 z dnia 12 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Kadzidło z dn. 28.01.2021 r. Uchwała nr XLVII/379/2022 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 - zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/361/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie KadzidłoUchwała nr XLVII/378/2022 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy KadzidłoUchwała nr XLVII/377/2022 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2022 Uchwała nr XLVII/376/2022 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2022-2032