Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXV/644/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy KadzidłoUchwała nr LXXV/646/2024 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie rozpatrzenia petycjiUchwała nr LXXV/645/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej skargi na niekonstytucyjne rozpatrzenie wniosków z dnia 08.02.2024 r. skierowaną do kolegialnych organów władzy publicznejUchwała nr LXXV/640/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kadzidło wotum zaufaniaUchwała nr LXXV/649/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu KuczyńskieUchwała nr LXXV/648/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejUchwała nr LXXV/647/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminyUchwała nr LXXV/650/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/482/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Kadzidle i nadania mu statutuUchwała nr LXXV/643/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kadzidło w 2024 r.Uchwała nr LXXV/642/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2023 rokUchwała nr LXXV/641/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rokUchwała nr LXXV/639/2024 Rada Gminy z dnia 29 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024