Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIII/290/2021 Rada Gminy z dnia 25 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała nr XXXIII/289/2021 Rada Gminy z dnia 25 marca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała nr XXXIII/288/2021 Rada Gminy z dnia 25 marca 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XXXIII/287/2021 Rady Gminy z dnia 25 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2021-2030Uchwała nr XXXII/286/2021 Rady Gminy z dnia 03 marca 2021 - w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.Uchwała nr XXXII/285/2021 Rady Gminy z dnia 03 marca 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi OstrołęckiemuUchwała nr XXXII/284/2021 Rady Gminy z dnia 03 marca 2021 - w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.Uchwała nr XXXII/283/2021 Rady Gminy z dnia 03 marca 2021 - w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy KadzidłoUchwała nr XXXII/282/2021 Rady Gminy z dnia 03 marca 2021 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”, zmienionej uchwałą nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r.Uchwała nr XXXII/281/2021 Rady Gminy z dnia 03 marca 2021 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”Uchwała nr XXXII/280/2021 Rady Gminy z dnia 03 marca 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021