Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 maja 2024, Zawiadomienie o uzgodnieniu przedsięwzięcia - Budowa biogazowni rolniczej w Strzałkach przez RDOŚ znak: WOOŚ-I.4221.357.2023.AST.2 29 maja 2024, OBWIESCZENIE Starosty Ostrołęckiego BOŚiR.6740.1.12.2024 z dn. 28 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba w miejscowości Piasecznia"29 maja 2024, Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle z dnia 29.05.2024 r. w sprawie wyznaczenia dnia 31 maja 2024 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka w zamian za dzień 15 czerwca 2024 roku (sobota)27 maja 2024, ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WGK GG.6733.3.2024 z dn. 27.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci wodociągowej w msc. Wach”27 maja 2024, Projekt Uchwały RGK w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kadzidło Nr LXXV/643/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kadzidło w 2024 r.24 maja 2024, Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce o Pierwszej Licytacji Nieruchomości. nr KW OS1O/00017712/724 maja 2024, Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce o licytacji nieruchomości. Dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Wach.21 maja 2024, Obwieszczenie RDOŚwW WOOŚ-II.420.39.2023.AGO.15 z dn. 14.05.2024 r. przed wydaniem decyzji dotyczącej zmiany lasu na użytek rolny (dot. działki 226/4 Brzozówka)16 maja 2024, OBWIESZCZENIE WGK GG.6730.34.2024 z dn. 15.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie Elektrociepłowni o mocy 0,499 MW zasilanej biogazem” w obrębie ewidencyjnym Tatary14 maja 2024, ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WGK GG.6220.3.2024 z dn. 14.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i rozbudowie drogi gminnej – ul. Doktora Stanisław Pajki w Dylewie13 maja 2024, Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Zadanie: Upowszechnianie sportu dla wszystkich.09 maja 2024, ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WGK GG.6220.2.2024 z dn. 09.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i rozbudowie drogi gminnej Dylewo – Łodziska, w miejscowości Dylewo.