Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXI/506/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychUchwała nr LXI/505/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kadzidło w 2023 r.Uchwała nr LXI/504/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie przystąpienia przez Gminę Kadzidło do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023Uchwała nr LXI/503/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr XLII/309/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kadzidło Programu „Rodzina Trzy Plus”;Uchwała nr LXI/502/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu Kadzidło Uchwała nr LXI/501/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kadzidło porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnegoUchwała nr LXI/500/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kadzidło uprawnień do ustalania wysokości opłat z tytułu najmu garaży stanowiących własność Gminy KadzidłoUchwała nr LXI/499/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Kadzidło gmina Kadzidło na okres 5 lat stanowiącej działkę nr 770/1 Uchwała nr LXI/498/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Uchwała nr LXI/497/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie wystąpienia ze związku komunalnego pn. „Czysta Ziemia”Uchwała nr LXI/496/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy KadzidłoUchwała nr LXI/495/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023 Uchwała nr LXI/494/2023 Rady Gminy z dnia 21 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023-2031