Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 kwietnia 2023, Ogłoszenie WGK z dn. 20.04.2023 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku20 kwietnia 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.2.2023 z dn. 20.04.2023 r. - Budowa biogazowni z możliwością produkcji biometanu w ilości do 8,5 mln m³ wraz z instalacją do produkcji ciepła i energii elektrycznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Strzałki 20 kwietnia 2023, Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Ostrołęckiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Lelis w obrębach ewidencyjnych: Płoszyce, Dąbrówka, Nasiadki, Kurpiewskie oraz na terenie gminy Kadzidło w obrębie ewidencyjnym Grale18 kwietnia 2023, Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 marca 2023 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2023). Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki numer 111/11 w obrębie Todzia, gmina Kadzidło18 kwietnia 2023, Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania (Znak sprawy: GN.683.2.369.2023). Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 88/1 o pow. 0,0030 ha, położonej w obrębie Grale, gm. Kadzidło18 kwietnia 2023, Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 kwietnia 2023 roku (Znak sprawy: IK.602.1.2023.MB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kadzidło na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030"18 kwietnia 2023, Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania (Znak sprawy: GN.683.2.350.2023). Dotyczy ustalenia odszkodowania za działkę nr 150/8 o pow. 0,0007 ha, położoną w obrębie Grale, gm. Kadzidło.17 kwietnia 2023, Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Kadzidło, gmina Kadzidło05 kwietnia 2023, Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 kwietnia 2023 roku (znak sprawy: IK.602.1.2023.MB) o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kadzidło na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030".03 kwietnia 2023, ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kadzidło z dnia 3 kwietnia 2023 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2022) o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotyczy "Przebudowy drogi w Tatarach kol. Morgi", na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 322, 284, 289, 326/2 położonych w obrębie Tatary, (kol. Morgi) gmina Kadzidło.