Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXXI/601/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie przystąpienia Gminy Kadzidło do realizacji Programu Resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024Uchwała nr LXXI/599/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2024-2033Uchwała nr LXXI/597/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023- 2033Uchwała nr LXXI/604/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr LXXI/603/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejUchwała nr LXXI/608/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Kadzidle oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie Uchwała nr LXXI/607/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 na terenie gminy KadzidłoUchwała nr LXXI/606/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w gminie Kadzidło na lata 2024 – 2028Uchwała nr LXXI/605/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kadzidło uczestniczących w działach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach a także dla kandydatów na strażaka ratownika OSP o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, strażaka ratownika OSP, który brał udział w działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 ww. ustawy oraz za wykonanie innych zadań niż wymienione w art. 15 ww. ustawyUchwała nr LXXI/602/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Kadzidło na lata 2024-2028 Uchwała nr LXXI/600/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 Uchwała nr LXXI/598/2023 Rada Gminy z dnia 27 grudnia 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023