Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:
•    Administratorem danych jest Gmina Kadzidło, z siedzibą w Kadzidle pod adresem: 07-420 Kadzidło ul. Targowa 4;
Z administratorem można kontaktować się: listownie: 07-420 Kadzidło ul. Targowa 4
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.kadzidlo.pl telefonicznie: 29 7618 016
•    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim dr Bartosz Mendyk, można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@kadzidlo.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 507054139 z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
•    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jeśli szczególna kategoria danych to art. 9, najczęściej art. 9 ust. 2 lit. g, można też dodać przepis krajowy);
•    Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 12776
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kadzidło
Nazwa dokumentu: RODO - Ochrona Danych Osobowych
Skrócony opis: RODO
Osoba, która wytworzyła informację: Zdzisław Parzych
Osoba, która udostępnia informację: Renata Romanowska Olbryś
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021 13:36:13
Data udostępnienia informacji: 11.02.2021 13:37:23
Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2023 15:54:01
Rejestr zmian