Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXII/514/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło Uchwała nr LXII/513/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło zmienionej uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 roku i zmienionej uchwałą XXVII/ 236/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 października 2020 roku Uchwała nr LXII/512/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej petycji Uchwała nr LXII/511/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie uchylenia uchwał dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości ChudekUchwała nr LXII/510/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działki numer 97/9 oraz 97/10 z obrębu Kadzidło, gm. KadzidłoUchwała nr LXII/509/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kadzidło w 2023 r. Uchwała nr LXII/508/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2023 Uchwała nr LXII/507/2023 Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2023-2031