Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXVI/327/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/326/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/325/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/324/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/323/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/322/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/321/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/320/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - W sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi KadzidłoUchwała nr XXXVI/319/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejUchwała nr XXXVI/318/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejUchwała nr XXXVI/317/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło (ZPO w Kadzidle)Uchwała nr XXXVI /316/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło (Szkoła Podstawowa w Wachu)Uchwała nr XXVI/315/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło (Szkoła Podstawowa w Chudku)Uchwała nr XXXVI/314/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/313/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy KadzidłoUchwała nr XXXVI/312/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.Uchwała nr XXXVI/311/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoUchwała nr XXXVI/310/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2020 rokUchwała nr XXXVI/309/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rokUchwała nr XXXVI/308/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kadzidło wotum zaufaniaUchwała nr XXXVI/307/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XXXVI/306/2021 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2021-2030