Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXI/279/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowejUchwała nr XXXI/278/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała nr XXXI/277/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności złożonej petycji Uchwała nr XXXI/276/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie obrębu KadzidłoUchwała nr XXXI/275/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr XXXI/274/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowychUchwała nr XXXI/273/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.Uchwała nr XXXI/272/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha WoźniakaUchwała nr XXXI/271/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023Uchwała nr XXXI/270/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku oraz zmienionej Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. oraz uchwałą Nr XIX/155/2020 z dnia 12 marca 2020 rokuUchwała nr XXXI/269/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego Uchwała nr XXXI/268/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rokUchwała nr XXXI/267/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2021Uchwała nr XXXI/266/2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2021-2030