Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 grudnia 2023, Zawiadomienie WGK GG.6733.6.2023 z dn. 28.12.2023 r. „Budowa oświetlenia ulicznego” Chudek27 grudnia 2023, Zawiadomienie WGK GG.6733.5.2023 z dn. 27.12.2023 r. Budowa oświetlenia ulicznego - Chudek20 grudnia 2023, Zawiadomienie Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.285.2023.DF z dn. 20.12.2023 - pozwolenie wodnoprawne DylewoArchiwum
21 grudnia 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.2.2021 z dn. 21 grudnia 2023 r. - o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
20 grudnia 2023, Zawiadomienie - Obwieszczenie WGK GG.6220.15.2023 z dn. 20 grudnia 2023 r. o rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Kadzidle20 grudnia 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.2.2023 z dn. 20 grudnia 2023 r. - o budowie biogazowni rolniczej w obrębie ewidencyjnym StrzałkiArchiwum
20 grudnia 2023, Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW OS1O/00081988/1
19 grudnia 2023, Ogłoszenie WGK GG.6720.1.2023 z dn. 19 grudnia 2023 r. - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło18 grudnia 2023, Zawiadomienie PGWWP BI.ZUZ.5.4210.228.2023.DF z dn. 13 grudnia 2023 r. - o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnej oraz systemu drenarskiego.12 grudnia 2023, Obwieszczenie RDOŚwW WOOŚ-II.420.70.2023.CS.5 z dn. 11 grudnia 2023 r. - o zmianie lasu na użytek rolny zlokalizowanego na działce w obrębie Chudek.Archiwum
12 grudnia 2023, Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZOO.420.36.2023.MD.1 z dn. 5 grudnia 2023 r.
Archiwum
12 grudnia 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.10.2022 z dn. 12 grudnia 2023 r. - o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Chudek.
12 grudnia 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.10.2022 z dn. 11 grudnia 2023 r. - o budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Chudek08 grudnia 2023, Ogłoszenie MWM z dn. 6 grudnia 2023 r. - o wsparciu w promocji naboru projektów w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. 06 grudnia 2023, Obwieszczenie SO BOŚiR.6740.1.19.2023 z dn. 4 grudnia 2023 r. - o rozbudowie drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Jazgarka.05 grudnia 2023, Zawiadomienie - obwieszczenie WGK GG.6220.13.2023 z dn. 5 grudnia 2023 r. - ”Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Wach"05 grudnia 2023, Zawiadomienie - obwieszczenie WGK GG.6733.7.2023 z dn. 4 grudnia 2023 r. - Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica01 grudnia 2023, Obwieszczenie WGK GG.6220.10.2023 z dn. 1.12.2023 r. - zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachArchiwum
01 grudnia 2023, Decyzja WGK GG.6620.10.2023 z dn. 30.11.2023 r. - o środowiskowych uwarunkowaniach